Badania wykazują zalety MES

12 lipca 2004 r.

Badania wykazują zalety MES – systemów realizacji produkcji  (ang. MES- manufacturing execution systems).

Nowe badania przeprowadzone wśród najlepszych fabryk w kraju (USA) wykazały, że te zakłady, które stosują Systemy Realizacji Produkcji (manufacturing execution systems – MES) wykazują się znacznie większa produktywnością niż te, które owych systemów nie stosują. Zalety wynikające ze stosowania MES obejmują zwiększenie zyskowności o 400% na przestrzeni trzech lat. Badania były sponsorowane przez firmę  Rockwell,    a przeprowadzone przez Industry Directions, firmę zajmującą się analizami i konsultingiem ds. produkcji oraz łańcucha zaopatrzenia.

Rys. Procentowe wartości wprowadzonych udoskonaleń na przestrzeni trzech lat Źródło: 2004 ? badanie przeprowadzone przez Industry Direction i Rockwell Automation ? Zalety korzystania z MES: Najlepsi z najlepszych używają MES.

 Badanie analizowało wyniki ankiety przeprowadzonej w 106 zakładach. Okazało się, że niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, gałęzi przemysłu czy rodzaju procesu, fabryki stosujące MES przewyższają oczekiwaną wydajność i rozwijają się szybciej niż te, które nie stosują MES. Lepsze wyniki dotyczyły kluczowych obszarów takich jak: zyskowność, produktywność, oraz zdolność do udoskonalania  metryk związanych z konkretnymi kosztami czy obsługą klienta.

Badanie skupiło się na danych dostarczonych przez firmy, które w konkursie przeprowadzanym co roku  we wszystkich gałęziach przemysłu, na przestrzeni okresu pięciu lat (1998 ? 2002) zostały ocenione jako najbardziej wydajne zakłady Ameryki Północnej. W bazie danych znalazło się 237 odpowiedzi na pytania, według których oceniano firmy. Ze 106 firm, 58 posługuje się MES, a 48 nie.

Analiza wykazała, że na przestrzeni ostatnich trzech lat, zakłady posługujące się MES wykazywały wyższą produktywność oraz szybszą realizacje wyników w dziedzinie  udoskonalania produktywności operacyjnej. W przypadku zakładów stosujących MES, wzrost produktywności sięgał od 70% aż do  600%. Ponadto, zakłady wyposażone w MES, w porównaniu z tymi, które MES nie posiadają, były w stanie znacznie obniżyć koszty, wykazując np.: redukcję kosztów zużycia energii dochodzącą do 57%.

Badanie wykazało również, że fabryki wyposażone w MES mają wyższą zdolność procesu (o 11%) oraz większe zyski z wydajności (o 15%). Ponadto, zakłady posługujące się MES wykazują większą redukcję cykli produkcyjnych oraz czasu trwania cykli realizacji zlecenia, (od zamówienia do wysyłki gotowego produktu) i są bardziej zaawansowane w opracowywaniu rzeczywistych modeli ?realizacji na zamówienie? aby sprostać wymaganiom dokładnie na czas.