Automatyka zabezpieczeniowa ? przegląd unormowań, cz. 2.

Lata minęły od pojawienia się na naszym rynku nowych unormowań dotyczących układów automatyki zabezpieczeniowej, w tym także unormowań polskich, a wciąż w warunkach przetargowych spotkać można zdania o następującej treści: ?oferowane rozwiązania powinny spełniać wymagania normy DIN V 19250, DIN V VDE0801 oraz norm IEC 61508, IEC61511?. Co bardziej pracowici dodają także wymóg zgodności z amerykańską normą ANSI/ ISA-84.01. Cóż począć z takimi  wymaganiami?
Przedstawiamy drugi z tej serii artykuł, który stara się usystematyzować wiedzę na temat najnowszych unormowań i pomóc odpowiedzieć na to pytanie. Norma IEC 61508 Norma IEC 61508 (PN-EN 61508) powstawała
równolegle z normą amerykańską i opiera się na podobnych zasadach. Wiele więc w tych normach podobieństw. Są poziomy SIL ? tym razem od 1 do 4, jest warstwowy model zabezpieczeń, jest zarządzanie bezpieczeństwem podczas całego cyklu życia instalacji.