Automatic Systems Engineering sp. z o.o. – Centrala pomiarowa łączca funkcje sterownika o wysokim poziomie bezpieczeństwa SIL3

Podstawowym zadaniem systemów detekcji gazów jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Systemy tego rodzaju pozwalają na uniknięcie niebezpieczeństwa uszkodzenia lub zniszczenia poszczególnych urządzeń lub całych instalacji technologicznych, jak również umożliwienie wykonania dokładniejszej kontroli jakości i zwiększenie wydajności procesu technologicznego lub uzyskanie informacji na temat np. ilości traconego produktu.
Jednym z przykładów rozwiązań wychodzących naprzeciw tego rodzaju wymaganiom jest centrala pomiarowa MX62?, która spełnia wymogi metrologiczne dyrektywy ATEX100a dla systemów bezpieczeństwa oraz zapewnia wysoki poziom niezawodności funkcjonalnej SIL3 (EN-954-1), co daje gwarancję prawidłowej pracy systemu nawet w przypadku wystąpienia awarii oraz umożliwia diagnostykę uszkodzenia.
Budowa modułowa pozwala na dostosowanie topografii i hierarchii systemu zgodnie ze specyficznymi wymogami. Redundowane, optoizolowane magistrale RS485 umożliwiają przestrzenne rozmieszczenie (do 1 km) poszczególnych modułów oraz jednostki centralnej. Poszczególne moduły: kontrolera, wejść analogowych, wyjść przekaźnikowych mają dwa mikroprocesory monitorujące redundantnie wartości, które pochodzą z przetworników sygnału. Inna magistrala cyfrowa przekazuje wartości zmierzone do modułu wyświetlacza LCD oraz modułu LED. Moduł kontrolera ma również niezależne wyjście przekaźnikowe, które sygnalizuje: błąd w systemie, sytuację awaryjną oraz tryb serwisowy. Przekazywanie danych do PC jak i konfiguracja całego systemu jest możliwa poprzez łącze RS232. Dodatkowe złącze umożliwia podłączenie drukarki systemowej.
Możliwość stopniowej rozbudowy i wyposażenia systemu w 64 kanały pomiarowe z maksymalnie 64 wyjściami analogowymi (4?20 mA lub 0-10V) oraz 128 wyjściami przekaźnikowymi. Wyjścia przekaźnikowe mogą być łatwo konfigurowane za pomocą oprogramowania oraz przy wykorzystaniu funkcji logicznych typu AND, OR, VOTING itp. Wpływa to na obniżenie liczby wymaganych przekaźników.

  • Monitorowanie do 64 kanałów pomiarowych
  • Możliwość stopniowej rozbudowy systemu
  • Spełnienie wymogów dotyczących systemów bezpieczeństwa ATEX100a
  • Wysoki poziom niezawodności SIL3
  • Ograniczenie kosztów, np. okablowania
  • Dodatkowe opcje: modem, Profibus DP, drukarka systemowa
www.ase.com.pl