Atrem będzie pracował dla Gaz-Systemu

Konsorcjum z udziałem Atremu podpisało z Gaz-Systemem kontrakt na budowę laboratorium wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce.

Liderem konsorcjum jest spółka Techmadex, a jego skład poza Atremem uzupełnia jeszcze GP Energia. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym”.

Wartość umowy opiewa na 26,47 mln zł netto, a inwestycja ma być zakończona do 30 grudnia 2014 r. Udział Atremu w wynagrodzeniu wynosi 40 proc.