AT Control System ? VIZNET Information Portal

VIZNET Information Portal (VIP) jest portalem przemysłowym nowej generacji opartym na technologii .NET Microsoftu. Wychodzi on naprzeciw odwiecznym wyzwaniom biznesu, które polegają na stworzeniu jednolitego źródła informacji dla całej organizacji.
Podstawowym zadaniem VIZNET jest wizualizacja danych aplikacji, zabezpieczenie oraz dostęp poprzez strony web tak, aby użytkownik mógł zmieniać dane, sterować procesem niezależnie od różnorodnych źródeł danych.
Dane te mogą pochodzić z systemu czasu rzeczywistego, jak i z różnych zakątków świata. Tak więc poziom procesu produkcji przenosi się do poziomu zarządzania. Połączenie grafiki czasu rzeczywistego, funkcji zarządzania ERP i MES wraz ze wsparciem raportowania pozwala zwiększyć efektywność i przynieść większe zyski.
AT Control System współpracowała z producentami oprogramowania w dziedzinie raportów, business intelligence i MES, żeby dostarczyć kompletny zestaw, który umożliwi projektowanie i budowanie systemów spełniających wszystkie wymagania klientów.
Viznet IP w pełni korzysta z technologii .NET Microsoftu i rozwiązuje problemy występujące w tradycyjnych aplikacjach typu klient-serwer. www.atcontrol.pl