ASTOR wspiera inżynierów XXI wieku

  Wdniu 29 listopada br. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Studentów i Młodych Naukowców „Inżynier XXI wieku” organizowana przez Akademię Techniczno-Humanistyczną z Bielska-Białej. W trakcie konferencji młodzi konstruktorzy zaprezentowali przygotowane przez siebie urządzenia, takie jak robot kroczący czy model mechanicznej dłoni, a przedstawiciele firmy ASTOR poprowadzili warsztaty i prezentacje oraz nagrodzili najlepsze prace przygotowane przez studentów.

  Firma ASTOR chętnie wspiera przyszłych inżynierów, pomagając w tworzeniu stanowisk laboratoryjnych na uczelniach i w szkołach technicznych, udostępniając oferowane produkty w ramach specjalnych ofert dla edukacji oraz prowadząc program praktyk studenckich, pozwalający wzbogacić pozyskaną podczas zajęć na uczelni wiedzę o doświadczenie z praktycznego jej zastosowania w przemyśle. Od 15 lat ASTOR organizuje także konkurs na najlepszą pracę dyplomową.

  W trakcie konferencji dla młodych konstruktorów, zgromadzeni studenci mogli uczestniczyć w warsztatach i prezentacjach prowadzonych przez przedstawicieli firmy ASTOR. Tomasz Ziaja omówił różne rodzaje robotów przemysłowych i ich zastosowania, a na stoisku demonstracyjnym studenci mogli zobaczyć robota EPSON SCARA. Paweł Firek przedstawił studium przypadku „System BMS na przykładzie aplikacji sterujących pracą lotniska oraz budynkiem firmy ASTOR”, a na warsztatach z udziałem Michała Januszka odbył się pokaz konfiguracji pod tytułem „Rozległe sieci Ethernet – konfiguracja, diagnostyka oraz zarządzanie. Budowa sieci typu RING”.

  Ideą konferencji było promowanie postawy twórczego rozwiązywania problemów technicznych, co znalazło odbicie w oryginalnych pracach z zakresu automatyki, mechaniki i budowy maszyn oraz informatyki przygotowanych przez studentów z kraju oraz z zagranicy. Wśród wyróżnionych przez przedstawicieli firmy ASTOR młodych twórców znaleźli się: Mateusz Bondar, za pracę „Model mechatronicznej dłoni sterowanej mikrokontrolerem ATmega328 na platformie Arduino Uno”, Bartłomiej Gola, autor pracy „DUODEPED sterowany urządzeniem mobilnym” oraz Mariusz Kózka za projekt „Arbito – dwunożny robot kroczący”.

  „Udział w konferencji to okazja, aby rozwijać naszą współpracę z edukacją oraz możliwość przekazania studentom praktycznej wiedzy na temat rozwiązań z dziedziny automatyzacji i robotyzacji, z którymi na co dzień mamy do czynienia w firmie ASTOR. Poziom prac prezentowanych w konkursie był naprawdę wysoki. Studenci posiadają dużą wiedzę techniczną oraz świetnie potrafią wykorzystać ją w praktyce. To co na pewno jest bardzo ważne i warte podkreślenia to ich zaangażowanie oraz satysfakcja z osiągniętych rezultatów. Prace, takie jak różnego rodzaju roboty czy mechatroniczna dłoń robią naprawdę ogromne wrażenie” – mówi Paweł Wróbel z firmy ASTOR.

  Firma ASTOR uczestniczyła w konferencji „Inżynier XXI wieku” po raz drugi.