ASTOR sp. z o.o. – SuiteVoyager 2.5 – analiza danych i raporty produkcyjne przez Internet

Oprogramowanie SuiteVoyager wpływa na poprawę efektywności produkcji dzięki możliwości dynamicznej analizy danych oraz raportowaniu kluczowych wskaźników wydajności, co pozwala na podejmowanie decyzji podnoszących efektywność produkcji i zyskowność przedsiębiorstwa.
Jednorodne środowisko projektowe nowej wersji portalu umożliwia zredukowanie kosztów utrzymania systemów zarządzania produkcją i efektywnością. Konfigurowalny portal dynamicznie przetwarza dane pochodzące z produkcyjnych baz danych i generuje odpowiednie raporty. SuiteVoyager 2.5 pozwala na dokonywanie analiz danych w postaci m.in.: wykresów, rejestrów zdarzeń i alarmów, analiz przestojów, raportów kluczowych wskaźników produkcyjnych, analiz przyczyn spadków wydajności, genealogii produktów, historii produkcji i wsadów. Możliwa jest integracja portalu z firmowymi systemami planowania oraz systemami informatycznymi partnerów łańcucha dostaw.
SuiteVoyager 2.5 wykorzystywany jest w tysiącach instalacji na całym świecie w wielu branżach przemysłu, takich jak: spożywczy, paliwowy, motoryzacyjny, chemiczny, farmaceutyczny, papierniczy, a także w transporcie oraz produkcji urządzeń i maszyn. www.astor.com.pl