ASTOR sp. z o.o. – JETNet SuperRing – przemysłowe switche dla sieci Ethernet

W dniach 21-24 marca 2006 r. w Warszawie podczas targów Automaticon 2006 firma ASTOR na swoim stoisku zaprezentowała niezawodne połączenie Ethernet z wykorzystaniem switchy ethernetowych Jet, wyposażonych w technologię SuperRing.
Prezentowana aplikacja wykorzystywała kamerę IP transmitującą na bieżąco obraz poprzez sieć Ethernet w topologii typu pierścień (ang. ring) przy wykorzystaniu trzech switchy serii JETNet. Obraz wideo z kamery prezentowany był płynnie w przeglądarce www na komputerze przenośnym typu Tablet PC firmy Wonderware. Dzięki technologii SuperRing przerwanie połączenia w dowolnym segmencie sieci nie powoduje przerwy w transmisji danych.
Obecnie, gdy w aplikacjach przemysłowych Ethernet jest najpopularniejszym sposobem transmisji danych, technologia SuperRing zastosowana w switchach serii JETNet pozwala zbudować niezawodną sieć, w której w przypadku przerwania jednego z ogniw komunikacja odtwarzana jest automatycznie.
Łączenie w pierścień możliwe jest z wykorzystaniem switchy JETNet, wyposażonych w technologię SuperRing. Firma ASTOR oferuje trzy serie takich switchy: JETNet 3500, JETNet 4000 oraz JETNet 4500. www.astor.com.pl