Astor – Radiomodemy Satelline – 3AS(d) / 3AS(d) EPIC fińskiej firmy SATEL Oy

W systemach automatyki przemysłowej najczęściej stosowanym sposobem łączenia urządzeń kontrolno-pomiarowych jest kabel szeregowy, którego położenie nie zawsze jest opłacalne lub czasami wręcz niemożliwe. Problemy te rozwiązują bezprzewodowe sieci szeregowe pozwalające na przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami wyposażonymi w porty szeregowe za pośrednictwem fal radiowych. W systemach rozproszonych, w których poszczególne obiekty rozmieszczone są na rozległym obszarze, ogromną popularnością cieszą się radiomodemy Satelline – 3AS(d) / 3AS(d) EPIC fińskiej firmy SATEL Oy. Podstawowymi zaletami opartej na nich bezprzewodowej sieci szeregowej są: – niezależność od operatora – obsługa dużej liczby urządzeń, – możliwość użycia w aplikacjach mobilnych, – łatwa diagnostyka systemu, – komunikacja w trybie on-line, – niskie koszty eksploatacji, – wysoka niezawodność transmisji. Istotną zaletą radiomodemów Satelline-3AS(d) / 3AS(d) EPIC jest ich przezroczystość względem przesyłanych protokołów transmisji. Z tego też względu z łatwością można stworzyć sieć opartą w zasadzie o dowolny rodzaj protokołu szeregowego. Radiomodemy Satelline-3AS(d) EPIC (max.moc 10W) są w pełni kompatybilne z radiomodemami Satelline-3AS(d) (moc max. 1W), dlatego też można oba te modele łączyć w jednej sieci radiowej, dzięki czemu można zoptymalizować koszty danej instalacji. Aby zwiększyć zasięg transmisji, wszystkie radiomodemy Satelline-3AS(d) / 3AS(d) EPIC mogą pracować w trybie stacji retransmisyjnej. Radiomodemy te dzięki swojej wysokiej niezawodności pracują w wielu odpowiedzialnych systemach, działających w trudnych warunkach przemysłowych. Przykładem takich aplikacji jest zdalne sterowanie i monitoring sieci wodno-kanalizacyjnych, węzłów ciepłowniczych, telemetria w gazownictwie jak również sieć automatycznego i telemetrycznego monitoringu hydrologiczno-metrologicznego realizowana w ramach projektu pod nazwą „System Monitoringu i Osłony Kraju". <place w:st=”on” tabindex=”0″ style=”BACKGROUND-POSITION: left bottom; BACKGROUND-IMAGE: url(res://ietag.dll/#34/#1001); BACKGROUND-REPEAT: repeat-x”></place></place><//place>W Polsce</place><//place></><//> do tej pory zostało zainstalowanych już ponad 2000 radiomodemów Satelline (w tym około 550 w samym systemie SMOK). W oparciu o radiomodemy Satelline-3AS(d) / 3AS(d) EPIC można szybko i stosunkowo prosto zbudować niezawodny i ekonomiczny własny system bezprzewodowej transmisji danych.