ASTOR – Oprogramowanie ActiveFactory 9.0 integruje się z aplikacjami przemysłowymi

Firma ASTOR, w połowie tego roku, wprowadziła na rynek wersję 9.0 oprogramowania ActiveFactory, służącego do tworzenia wykresów i analiz danych przemysłowych. Nowa wersja oprogramowania została zbudowana całkowicie opierając się na architekturze ArchestrA, co pozwala na integrację programu z wszelkimi dostępnymi aplikacjami przemysłowymi i źródłami danych przemysłowych.
Oprogramowanie ActiveFactory 9.0 to zestaw zaawansowanych narzędzi do analizy danych bieżących i historycznych, umożliwiający integrację z wiodącymi na rynku aplikacjami przemysłowymi oraz aplikacjami pakietu Microsoft Office. 
PakietActiveFactory 9.0, podobnie jak architektura ArchestrA, powstał w technologii Microsoft.NET.
Najnowsza wersja ActiveFactory została zaprojektowana tak, aby pomóc firmom produkcyjnym poprawiać konkurencyjność oraz zyskowność. Możliwe jest to dzięki zestawowi narzędzi zapewniających dostęp, wizualizację oraz analizę wszelkich informacji mających wpływ na wydajność produkcji. Dzięki otwartej architekturze ArchestrA możliwa stała się integracja  i analiza danych pochodzących z bardzo dużej ilości różnorodnych źródeł – obecnie obsługiwane są setki protokołów komunikacyjnych oraz serwery OPC. Oprogramowanie ActiveFactory korzysta z danych zgromadzonych w przemysłowej bazie danych Wonderware IndustrialSQL Server, opartej na relacyjnej bazie danych Microsoft SQL Server. Wykresy oraz raporty, które ActiveFactory udostępnia, pomagają personelowi produkcyjnemu szybko reagować na pojawiające się problemy, a także identyfikować i usuwać przyczyny spadków wydajności w procesie produkcyjnym. 
 www.astor.com.pl