ASTOR i AGH w Krakowie z umową o współpracy

Współdziałanie edukacji z biznesem to nowe możliwości. Łączy ono wiedzę z praktycznym doświadczeniem oraz transferuje najnowsze technologie i informacje o nich do akademickiej dydaktyki. Umowa podpisana 28 września przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz firmę ASTOR to przykład budowania synergii między sektorem gospodarczym a środowiskiem naukowym.

Współpraca z firmą ASTOR obejmuje kilka jednostek AGH: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Wydział Zarządzania oraz Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji AGH. Takie podejście pozwala na kompleksowość edukacji w zakresie technologii i rozwiązań stosowanych w nurcie Przemysłu 4.0. 

Prof. Rafał Wiśniowski, Prorektor ds. Współpracy AGH podkreśla: – Nawiązaliśmy strategiczną współpracę z firmą ASTOR, co otwiera przed nami nowe horyzonty rozwoju i możliwości dla naszych studentów, doktorantów oraz pracowników. To partnerskie porozumienie jest dowodem naszego zaangażowania w przekształcanie teorii w praktykę i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań do naszej działalności edukacyjnej, szczególnie w obszarach sztucznej inteligencji, Przemysłu 4.0, robotyzacji oraz zarządzania. Stawiamy kolejny krok w dążeniu do integracji nauki z praktyką, wdrażania najnowszych technologii do procesu dydaktycznego oraz doskonalenia programów nauczania oraz zacieśnienia więzi między światem akademickim a biznesem.

Główne obszary tej współpracy obejmują:

Praktyczne doświadczenia dla studentów AGH: Studenci będą mieli możliwość odwiedzenia showroomów ASTOR Robotics Center oraz ASTOR Innovation Room, gdzie zapoznają się z najnowocześniejszymi stanowiskami zrobotyzowanymi stosowanymi w przemyśle.

Cyfrowa biblioteka wiedzy: Studenci AGH zyskają dostęp do cyfrowych publikacji spółki ASTOR związanych z Przemysłem 4.0.

Współpraca z ekspertami: Pracownicy ASTOR będą spotykać się ze studentami AGH w celu przekazania wiedzy związanej z Przemysłem 4.0 oraz w poszukiwaniu przyszłych ambasadorów i potencjalnych współpracowników.

Dostęp do innowacji: Zarówno pracownicy, jak i studenci AGH, będą mieli możliwość korzystania z najnowszych technologicznych rozwiązań oferowanych przez ASTOR.

Jak podkreśla Michał Wojtulewicz, wiceprezes ds. finansowych w ASTOR, podpisana umowa to ważny sygnał, że polskie szkolnictwo dostrzega potencjał we współpracy z firmami, które mogą wnieść wartość dla rozwoju przyszłych inżynierów. – Jestem niezwykle dumny z faktu, że współpraca z AGH, jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, ma dzisiaj swoje kontinuum i systematycznie powiększa się jej zakres. ASTOR to firma, w której idea dzielenia się wiedzą i współpraca z nauką obecna była niemal od początku jej działania. Liczymy na ciekawe wspólne projekty oraz  inspirującą wymianę doświadczeń. 

W ramach porozumienia planowane jest również organizowanie wspólnych wydarzeń, takich jak wykłady i spotkania edukacyjne, udostępnienie zaawansowanego sprzętu dla pracowni AGH oraz szkolenia dla kadry uczelni w technologiach oferowanych przez ASTOR. Ponadto strony współpracować będą nad wspólnymi projektami badawczymi, aplikacjami oraz publikacjami naukowymi.

Obie strony podkreślają, że ich partnerstwo będzie korzystne nie tylko dla studentów i  pracowników AGH oraz ASTOR, ale również przyczyni się do wzmocnienia więzi między nauką, a sektorem przemysłowym, przyspieszając tempo innowacji w dziedzinie automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji.

ASTOR