Apriso Value Assessment w Polsce

    Apriso wprowadziło do Polski program Value Assessment, czyli audyt wartości, jaką producent może zyskać reorganizując swoje procesy produkcyjne i logistyczne. Audyt trwa do 10 dni. W tym czasie zespół ekspertów identyfikuje m.in.: aktualny przebieg procesów i ich interakcje, współczynniki determinujące ich wydajność, ?wąskie gardła? oraz obszary, gdzie firma generuje największe straty i traci swoją konkurencyjność.
    ? Nieraz firmy muszą powtarzać część lub całość procesu produkcyjnego kilka razy, ponieważ finalny produkt nie może spełnić standardów jakości ? mówi Tomasz Zarzycki, odpowiedzialny w Apriso za współpracę ze strategicznymi partnerami. ? Kierownicy tracą czas, doszukując się przyczyn tego stanu rzeczy. Czy winna jest maszyna, człowiek, a może wykorzystano wadliwe komponenty? Przyczyn może być więcej. 
    Coraz więcej firm centralizuje produkcję, by redukować koszty. Z drugiej strony nowa strategia zmusza je do gromadzenia coraz większych ilości materiałów. Z danych MESA International wynika, że w ostatnich czterech latach przeciętny czas zalegania materiałów, które mają być wykorzystane w produkcji, wydłużył się z 20 do 62 dni. W trakcie realizacji programu Value Assessment eksperci mogą wychwycić także inne ?wąskie gardła?, których producent może nawet nie dostrzegać.   
    Po zakończeniu analizy w wybranych obszarach producenci mogą sami przekonać się,  czy i jakie straty ponoszą w porównaniu do modelu z optymalnie ustawionymi procesami. Specjaliści Apriso przekonują, że potrafią określić wysokość oszczędności, jakie producent uzyska nie tylko po zakończeniu całego wdrożenia systemu FlexNet (pełny zwrot z inwestycji następuje po 6-9 miesiącach), ale też w poszczególnych działach i fazach realizacji projektu wdrożenia MES/MOM.