Aplisens idzie na parkiet

    Aplisens, polski producent urządzeń dla przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, planuje w II kwartale tego roku wejście na giełdę papierów wartościowych.   

    Na rynku polskim głównym celem strategicznym Aplisensa jest dalsze zwiększanie sprzedaży w segmencie urządzeń do pomiaru ciśnienia oraz wzbogacenie portfela produktów i usług. Podejmowane działania będą opierały się przede wszystkim na wykorzystaniu aktualnie obsługiwanej bazy odbiorców oraz na działaniach spółki w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

    Strategia na rynkach zagranicznych zakłada natomiast rozwój dwutorowy w zależności od rynku docelowego. W odniesieniu do rynków Europy Wschodniej spółka będzie skupiała się na zwiększaniu skali działalności poprzez rozwój struktur handlowych oraz na przeprowadzaniu niezbędnych inwestycji rzeczowych (np. magazyny buforowe).
    Na pozostałych rynkach zagranicznych Aplisens zamierza kontynuować dotychczasową strategię działania, polegającą na współpracy z lokalnymi sieciami dilerów. Ponadto w przypadku osiągnięcia odpowiedniej skali sprzedaży na danym rynku spółka przewiduje możliwość tworzenia własnych przedstawicielstw.