Aplikacje działające w chmurze

    Andrzej Poćwierz, menedżer ds. rozwiązań Autodesk dla przemysłu, Autodesk 
    Aplikacje działające w chmurze
    Obserwując rynek oprogramowania PLM (Product Lifecycle Management), widzę dynamiczny rozwój i coraz większą potrzebę stosowania tego rodzaju aplikacji. PLM stało się bowiem ważnym zagadnieniem, gdyż systemy do zarządzania cyklem życia produktu integrują szereg typowo biznesowych procesów, takich jak: sprzedaż, marketing, zarządzanie portfolio produktów, zgodność z normami czy zarządzanie jakością w przemyśle. 
    Trendem, który będzie miał ogromne znaczenie w tym obszarze, jest możliwość działania w chmurze. Dzięki wykorzystaniu chmury zarówno wdrożenie, jak i konfiguracja tego typu rozwiązań pozwala klientom na natychmiastowe rozpoczęcie działań, szybkie i łatwe dostosowanie rozwiązania do potrzeb biznesowych i uzyskanie korzyści praktycznie od pierwszego dnia. To rewolucja w porównaniu do tradycyjnych systemów wymagających skomplikowanych i długotrwałych wdrożeń. To również ogromna zmiana, jeśli chodzi o koszty związane z wdrożeniem tego typu rozwiązania. A co za tym idzie – udostępnienie możliwości korzystania z systemów PLM większej liczbie przedsiębiorstw. Istotną cechą aplikacji opartych na chmurze jest również to, że są one zawsze aktualne i dostępne praktycznie z każdego urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej. Oferta rozwiązań Autodesk dzięki chmurze idzie w kierunku demokratyzacji rozwiązań PLM.