Antykor – DLG-400 ? pomiar gęstości, poziomu oraz temperatury

DLG-400 to najnowsza seria aparatury do jednoczesnego pomiaru gęstości, poziomu oraz temperatury cieczy. Jest to możliwe dzięki połączeniu trzech niezależnych sond. Gęstość mierzona jest poprzez czujnik w postaci tuby rezonansowej. Urządzenie wykorzystuje metodę wibracyjną, uchodzącą za najbardziej dokładną wśród pomiarów ciągłych gęstości. Druga z sond dokonuje magnetostrykcyjnego pomiaru poziomu, trzecia zaś ? Pt100 ? w sposób ciągły monitoruje temperaturę medium, co umożliwia kompensację temperatury i odniesienie jej do gęstości cieczy.
Mierniki DLG-400, dokonując pomiaru dwóch najważniejszych parametrów cieczy za pośrednictwem jednego urządzenia, skutecznie przyczyniają się do redukcji kosztów instalacji wielu urządzeń oraz ich konserwacji. Aparatura jednocześnie zapewnia wysoką dokładność pomiarów oraz długoterminową stabilność kalibracji nawet w warunkach pracy przerywanej.
Dodatkowe wyposażenie w system zarządzania paliwem pozwala kontrolować ilość oraz jakość produktów z pozycji komputera, jak również umożliwia jednoczesne monitorowanie gęstości, poziomu oraz temperatury medium lub rozdziału faz (np. wytrącającej się wody). Różnorodność opcji oraz funkcjonalność pozwala nie tylko monitorować parametry, ale również przechowywać je w pamięci komputera czy drukować dzienne raporty. Istnieje również możliwość wyposażenia mierników w przemysłowy panel dotykowy wraz z oprogramowaniem.  
Zastosowanie: monitoring gęstości w zbiornikach magazynowych, pomiar produktów ropopochodnych, pomiar w zbiornikach z LPG itd. www.antykor.pl