Antykor Controls ? Miernik laserowy do pomiaru poziomu

W sierpniu 2006 r. firma Antykor Controls sp z o.o. wprowadziła na polski rynek nowoczesne urządzenia do pomiaru poziomu materiałów sypkich, granulatów, popiołów i cieczy. Mierniki laserowe emitują wąską, skupioną, precyzyjną wiązkę światła i wykorzystując zjawisko reflektometrii, mogą dokonać pomiaru poziomu pod dowolnym kątem do powierzchni mierzonej. Urządzenia te znajdują zastosowanie w wielu przypadkach, gdzie inne metody pomiaru bezinwazyjnego nie zdają egzaminu. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym, takim jak: korekta fałszywego echa, kompensacja koloru powierzchni oraz detekcja najdłuższego impulsu, pomiary poziomu w warunkach trudnych, np. wysokie, wąskie zbiorniki, zapylenie, wewnętrzna zabudowa (mieszadła, drabinki), stały się możliwe do zrealizowania. www.antykor.pl