Andrzej Just, dyrektor marketingu i sprzedaży, Mawos

    Zmiany są nieuniknione?
    Rynek sterowników programowalnych w Polsce jest obecnie bardzo podobny do innych rynków europejskich i podlega tym samym prawom i trendom co one. Można zauważyć na naszym rynku  dominację kilku głównych dostawców rozwiązań PLC, choć każda branża ma jednak swoją specyfikę i swoje ?przyzwyczajenia? do określonych rozwiązań i producentów. 
    W rozwiązaniach stosowanych w sterownikach programowalnych widoczny jest ciągły rozwój technologiczny. Jest to naturalne prawo rynku. Zmieniają się stosowane procesory jednostek CPU, skraca się czas wykonywania pojedynczych instrukcji, zwiększają się rozmiary obsługiwanych pamięci, zmieniają się interfejsy komunikacyjne. Należy jednak dalej pamiętać, że w zastosowaniach przemysłowych zazwyczaj istotniejsza od bardzo dużej szybkości działania  jest wciąż niezawodność pracy urządzeń sterujących.
    Widocznym trendem jest także postępująca integracja systemów klasycznego sterowania z systemami bezpieczeństwa. Innym obserwowanym przez nas trendem jest dążenie producentów do udostępnienia narzędzi programowania jak najbardziej przyjaznych użytkownikowi, skracających czas potrzebny na programowanie oraz dających programistom dodatkowe narzędzia diagnostyczne (oraz symulacyjne) pozwalające na efektywniejsze prowadzenie rozruchu instalacji. 
    Nowoczesne oprogramowanie inżynierskie najczęściej umożliwia integrację całej palety zadań z obszaru sterowania (programowanie PLC, systemy HMI, systemy bezpieczeństwa, układy napędowe) do jednego wspólnego środowiska ze wspólną bazą danych projektu.