Alternatywa dla tradycyjnych metod zarządzania procedurami jako sposób na podniesienie efektywności pracy w zakładach przemysłowych

Połączeni w sieci informatycznej pracownicy stali się fundamentem inicjatyw transformacji cyfrowej – ale w wielu przedsiębiorstwach programy szkoleniowe i edukacyjne są w niskim stopniu dostosowane do wspierania tych ludzi, mówi Peter Wilson, starszy konsultant przemysłowy (Senior Industry Consultant) z działu Asset Lifecycle Intelligence (pomocy i doradztwa technicznego dla klientów) firmy Hexagon.

Zapoznajmy się z informacjami o tym, jak mogą oni lepiej wykonywać swoją pracę.

W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez Microsoft 55% osób pracujących w przemyśle na stanowiskach poza biurem stwierdziło, że nie przeszło żadnego szkolenia w zakresie technologii i narzędzi potrzebnych do wykonywania swojej pracy. Czy procesy wprowadzania nowego pracownika (onboardingu) i doświadczenia edukacyjnego (learning experience), realizowane w przedsiębiorstwach przemysłowych, uległy głębokiej degradacji?

Wiele przedsiębiorstw przemysłowych napotyka powszechnie występujący problem: ich transformacja cyfrowa wymaga połączonych w sieci, upoważnionych pracowników wykonujących swoje zadania poza biurem (w hali fabrycznej, obiektach i w terenie), ale ich doświadczenie w zakresie uczenia się i onboardingu nie jest nigdzie zgodne z tym celem.

Jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest bardzo scentralizowane i odgórne podejście do zarządzania wiedzą (knowledge management) zamiast podejścia opartego na współpracy. Zbyt często doświadczeni pracownicy w hali fabrycznej czy w terenie wiedzą, jak wykonywać swoją pracę, ale ich wiedza nie znajduje odzwierciedlenia w dokumentacji lub materiałach edukacyjnych: aż 90% wiedzy operacyjnej zakładu jest przechowywana tylko w głowach jego pracowników!

Prowadzi to do częstych problemów: pracownicy muszą się sami uczyć na bieżąco. Podczas zapoznawania się z treścią i procedurami znajdują tylko częściowe, nieaktualne lub niedokładne informacje. Doświadczają również częstych rozbieżności między tym, co jest opisane w materiałach szkoleniowych (praca opisana przez teoretyków; work as imagined), a tym, co mogą lub powinni zrobić, czyli rozbieżności pomiędzy teorią a praktyką.

Jakby jeszcze tego było mało, szkolenia są zazwyczaj przeprowadzane w ograniczonych środowiskach – na laptopie lub w salach konferencyjnych – które są dalekie od środowisk, w których informacje te będą wykorzystywane.

Jakie są tego konsekwencje?

Opisana sytuacja ta ma bezpośredni wpływ na jakość, bezpieczeństwo, efektywność i wydajność pracowników.

Najczęstsze jej konsekwencje to błędy lub wypadki przy pracy. Gdy przyjrzymy się błędom ludzkim w środowiskach przemysłowych, w 30% przypadków podstawową przyczyną jest brak odpowiedniej informacji lub informacji zwrotnej.

Pracownicy tracą również czas i energię na poszukiwanie informacji, które nie są łatwo dostępne. 7 na 10 pracowników twierdzi, że korzysta na przykład z Google, aby znaleźć informacje o tym, jak wykonywać swoje zadania.

Trzecim, często pomijanym skutkiem jest rotacja pracowników. Jeśli ludzie pracujący poza biurem nie czują się upoważnieni, wspierani lub się nie uczą, to odejdą z firmy. Badanie LinkedIn wykazało, że firmy wysoko oceniane pod względem szkoleń pracowników miały o 53% niższy wskaźnik rotacji pracowników niż ich konkurencja.

Jak AcceleratorKMS rozwiązuje ten problem?

Nasza aplikacja webowa AcceleratorKMS została zaprojektowana tak, aby zaspokoić potrzeby pracowników połączonych w sieci, zapewniając im mobilne, spersonalizowane i oparte na faktycznie wykonywanej pracy doświadczenie.

Po pierwsze – rozwiązujemy problem przepaści występującej pomiędzy pracą a jej dokumentacją, czyli pomiędzy teorią a praktyką w firmach przemysłowych. AcceleratorKMS wykorzystuje dane oparte na rzeczywiście wykonywanej pracy, aby zidentyfikować napotkane problemy lub umożliwić dostęp do dodatkowych informacji. Informacje te mogą być segmentowane na poziomie indywidualnym lub demograficznym, co pozwala na znaczącą personalizację doświadczenia edukacyjnego, a także zapewnia pętlę informacji zwrotnych w celu poprawy treści.

Po drugie – zapewniamy dostęp do najważniejszych treści w dowolnym czasie, miejscu i z dowolnego urządzenia. Obejmuje to digitalizację starszych dokumentów i podzielenie treści na informacje, które można wykorzystać w drodze do miejsca wykonania danego zadania. Informacje te można połączyć z informacjami o sprzęcie, aby uzyskać kompletny obraz tego zadania.

Po trzecie, łączymy ze sobą szkolenia, współpracę i mentoring. Użytkownicy mogą natychmiast przekazywać informacje zwrotne i od razu oznaczać nieprawidłowe informacje. Eksperci z danej dziedziny mogą z łatwością przeglądać procedury i treści, aby zapewnić ich dokładność. A dzięki uzyskaniu danych na temat realnie wykonywanej pracy możemy mieć pewność, że procedury w firmie są rzeczywiście przestrzegane.

Dowiedz się więcej o przyszłym zarządzaniu projektowaniem treści tutaj

Jakich korzyści może oczekiwać przedsiębiorstwo po wdrożeniu aplikacji AcceleratorKMS?

Nasi klienci zaobserwowali wzrost zgodności z procedurami nawet o 99% – innymi słowy: prawie wyeliminowali incydenty spowodowane niewłaściwymi informacjami lub ich brakiem. Ponadto eksperci ds. merytorycznych oszczędzają do 68% czasu poświęcanego na przeglądanie istniejących treści i procedur oraz 91% czasu poświęcanego na tworzenie nowych procedur.

Ogólnie rzecz biorąc, pracownicy zwiększają czas przeznaczony na wykonywanie swoich zadań (wrench time) o 7,1%. W czasach wysokiej konkurencji może się to przełożyć na uzyskania znacznej przewagi nad innymi firmami z branży.


Hexagon