Advantech wśród 5 proc. najlepszych firm na świecie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Advantech, globalny lider w dziedzinie rozwiązań IoT dla przemysłu, znalazł się gronie firm tworzących Dow Jones Sustainability World Index (DJSI-World) za rok 2023. Spółka została również wyróżniona w Roczniku Zrównoważonego Rozwoju S&P Global 2024, plasując się wśród najlepszych 8 proc. spośród ponad 9 400 ocenianych przedsiębiorstw na świecie. Uwzględnienie Advantech w obu tych rankingach podkreśla znaczenie polityk ESG (Environmental, Social, and Governance) w działalności spółki.

Advantech zajął pozycję w czołowej piątce firm z sektorów Komputerów i Peryferiów oraz Elektroniki Biurowej, otrzymując Srebrną Nagrodę. Wyróżnienie to zostało przyznane za wyjątkowe osiągnięcia firmy oraz postępy w branży. Sukces ten świadczy o doskonałym rozwoju i innowacjach w dziedzinie Przemysłowego Internetu Rzeczy oraz zaangażowaniu w zrównoważony rozwój. Spółka, uzyskując miejsce w najlepszych 5 proc. w swojej kategorii, zyskała pozycję lidera wśród tajwańskich przedsiębiorstw pod względem zrównoważonego rozwoju.

Rocznik Zrównoważonego Rozwoju S&P Global to ceniona międzynarodowa publikacja, koncentrująca się na analizie praktyk zrównoważonego rozwoju wśród firm z wielu sektorów gospodarki na całym świecie.

W odpowiedzi na te osiągnięcia Advantech koncentruje się na kontynuowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, łącząc odpowiedzialność środowiskową z operacjami biznesowymi. Firma dąży do dostosowania się do międzynarodowych standardów i ram, takich jak TNFD, ISSB oraz Wskaźników Zrównoważonego Rozwoju UE. Podejście to wymaga współpracy z partnerami branżowymi oraz usprawnienia łańcuchów dostaw, by wypracować inicjatywy na rzecz zrównoważonej przyszłości. Na rok 2024 Advantech wyznaczył cele, by napędzać zrównoważoną transformację, w tym:

  • RE100 do 2040 roku: Dążenie do wyłącznego korzystania z energii odnawialnej przez Advantech na całym świecie do 2040 roku.
  • Wprowadzenie „kosztu” dwutlenku węgla: Uzyskanie pierwszego certyfikatu śladu węglowego (ISO 14067) dla produktów w 2023 roku oraz planowanie włączenia kosztów emisji dwutlenku węgla do praktyk zarządzania przedsiębiorstwem w 2024 r.
  • Ekologiczne inteligentne rozwiązania: Współpraca z partnerami nad tworzeniem ekologicznych systemów w energetyce, zdrowiu, fabrykach i transporcie.
  • Współpraca w obszarze AIoT: Łączenie sił z przemysłem, rządem i uczelniami dla wsparcia młodych osób i przedsiębiorczości.
  • Inkluzywne miejsca pracy: Stworzenie otwartego i przyjaznego środowiska pracy, promującego różnorodność oraz równość.
  • Decyzje oparte na danych: Rozwój umiejętności i karier pracowników poprzez elastyczne zarządzanie i analizę danych.

1 en. The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures – Grupa robocza ds. ujawniania informacji finansowych związanych ze środowiskiem naturalnym – to międzynarodowa inicjatywa zadaniem, której zadaniem jest stworzenie ram i standardów dla organizacji, dzięki którym mogą zająć się ryzykami i szansami związanymi ze środowiskiem naturalnym, z ostatecznym celem ukierunkowania przepływów kapitału na pozytywne działania.

2 en. International Sustainability Standards Board – Rada Międzynarodowych Standardów Zrównoważonego Rozwoju, której wskazania zostały opracowane w celu stworzenia ujednoliconego zbioru globalnych zasad raportowania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju.