Adaptive Vision Studio – przyszłość tworzenia oprogramowania wizyjnego

Systemy wizyjne to prężnie rozwijająca się gałąź przemysłu, jako że coraz więcej procesów podlega automatyzacji. Kluczową kwestią jest zatem, aby wdrażanie nowych technologii było szybkie i sprawne, nie tracąc przy tym na wydajności tworzonego systemu. W przygotowaniu oprogramowania dla systemu oraz jego wdrażaniu zdecydowanie pomoże aplikacja, która umożliwi inżynierom w prosty i szybki sposób skonstruowanie programu rozwiązującego dany problem, zarówno pod kątem potrzebnego algorytmu oraz interfejsu użytkownika. Adaptive Vision Studio jest tu zatem najlepszym wyborem.

Adaptive Vision Studio to narzędzie, które nastawione jest przede wszystkim na szybkie i wydajne tworzenie algorytmów dla systemów wizyjnych w prosty i intuicyjny sposób. Aktualnie aplikacja oferuje użytkownikowi zestaw ponad 700 filtrów (i wciąż rośnie) służących m.in. do wykonywania analizy oraz przetwarzania obrazów, zaawansowanego tworzenia oraz dopasowywania wzorców, obsługi kamer czy operacji arytmetycznych. Ponadto, filtry mogą być ze sobą łączone, przez co użytkownik może stworzyć algorytm realizujący nawet bardzo nietypowe zadania, łącząc je w bloki. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom najbardziej wymagającym użytkownikom, Adaptive Vision Studio pozawala również na programowanie własnych filtrów, które można później razem zintegrować ze środowiskiem.

Bardzo często algorytm aplikacji wymaga pewnej ingerencji ze strony operatora, gdzie należałoby przygotować prosty interfejs użytkownika, umożliwiający komunikację z niższą warstwą programu. Adaptive Vision Studio wyposażony został w zaawansowany graficzny edytor HMI zawierający zestaw kontrolek do projektowania interfejsów. Proces przygotowania interfejsu HMI realizowany jest metodą ?przeciągnij i upuść?, dzięki czemu projektant otrzymuje rzeczywisty widok tworzonego programu już podczas etapu prototypowania.

Korzystając z Adaptive Vision Studio, użytkownik nie musi przejmować siękomunikacją z kamerami przemysłowymi. Aplikacja została wyposażona w kilkadziesiąt filtrów umożliwiających przechwytywanie obrazu oraz sterowanie parametrami najczęściej używanych kamer przemysłowych. Lista obsługiwanych kamer oraz dostępnych filtrów dostępna jest na stronie programu: www.adaptive-vision.com.