ABB zdobyło zamówienie o wartości 130 mln USD w rafinerii w Polsce

ABB podpisało kontrakt z Grupą Lotos SA na dostawy inżynieringu, zaopatrzenia i budowy instalacji odsiarczania oleju napędowego (HDS) w Gdańsku.

Ta inwestycja o wartości 130 milionów USD stanowi część Kompleksowego Programu Rozwoju Technicznego, którego budżet wynosi 1,3 miliarda USD.

Grupa Lotos zaczęła jego realizację w kompleksie gdańskich rafinerii, by podnieść skuteczność ich funkcjonowania, a także by spełnićrosnące wymagania w stosunku do przyjaznych środowisku naturalnemu produktów rafinerii.

Wybudowanie instalacji odsiarczania umożliwi Grupie Lotos spełnienie unijnych wymagań jakościowych dla olejów napędowych, wymagań, które będą obowiązywały od 2009 roku, a określają one dopuszczalną zawartość siarki w oleju napędowym poniżej 10 ppm (10 jednostek siarki na milion jednostek oleju napędowego).

EXTRA ONLINE

ABB Lummus Global w Wiesbaden w Niemczech jest odpowiedzialne za inżyniering, zaopatrzenie w sprzęt i materiały, roboty budowlane i zarządzanie budową – włączając w to rozruch przy oddaniu instalacji do eksploatacji.

Projekt będzie wdrażany w szybkim tempie, a jego uruchomienie planowane jest na początek 2009 roku. Technologia odsiarczania jest oparta na licencji firmy Chevron Lummus Global i pozwoli Grupie Lotos zwiększyć produkcję do około 2,3 miliona ton oleju napędowego rocznie. Ta liczba wzrośnie po uzupełnieniu projektu o nową instalacji destylacji ropy naftowej.

Grupa Lotos jest drugą co do wielkości rafinerią ropy naftowej w Polsce, sprzedającą ropę naftową jej produkty pochodne zarówno w sprzedaży hurtowej, jak i poprzez sieć dystrybucji detalicznej, włączając w to dużą sieć stacji paliw w Polsce.

ABB (www. abb. com) jest liderem w technologiach dla energetyki i automatyki, które pozwalają klientom przemysłowym oraz zakładom użyteczności publicznej zwiększyć swoją efektywność przy zminimalizowaniu oddziaływania na środowisko.

Grupa ABB zatrudnia 107 tys. pracowników w ponad 100 krajach świata.