ABB uruchomiło linię produkcyjną transformatorów rozdzielczych małej mocy w Łodzi

21 czerwca 2004 r.

Warszawa, 16 czerwca 2004 r. – ABB, grupa technologiczna działająca w zakresie energetyki i automatyki poinformowała, że w Zakładzie Transformatorów Rozdzielczych w Łodzi uruchomiono linię produkcyjną olejowych transformatorów rozdzielczych małej mocy. Dzięki poczynionej inwestycji zdolność produkcyjna wzrośnie ponad dwukrotnie z 7000 do 15000 transformatorów rozdzielczych rocznie.

Dotychczas Zakład Transformatorów Rozdzielczych ABB w Łodzi specjalizował się w produkcji transformatorów rozdzielczych średniej mocy (od 251 do 2500 kVA). Obecnie, po uruchomieniu linii produkującej małe transformatory o mocy do 250 kVA, łódzka wytwórnia będzie jedyną fabryką ABB w Europie produkującą olejowe transformatory rozdzielcze o mocy do 2500 kVA. Większość wytworzonych w Łodzi transformatorów jest eksportowana do krajów europejskich.

Przed uruchomieniem nowej linii, w Zakładzie Transformatorów Rozdzielczych pracowało 200 osób. Dzięki wzrostowi produkcji zatrudniono dodatkowo 60 pracowników, więcej pracy będą też mieli lokalni dostawcy firmy. Koszt inwestycji wyniósł 15 mln złotych.

Oddział ABB w Łodzi zatrudnia około 740 osób. Równolegle z transformatorami rozdzielczymi specjalizuje się w produkcji transformatorów mocy, które sprzedawane są w Europie oraz Ameryce Północnej. Istotną częścią produkcji są też zestawy oraz elementy izolacyjne dostarczane do wszystkich fabryk transformatorów mocy Grupy ABB w Europie.

ABB (http://www.abb.com/pl) jest liderem w dziedzinie technologii energetycznej i automatyzacji, które umożliwiają zakładom użyteczności publicznej oraz klientom przemysłowym poprawę wyników działalności przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Spółki tworzące Grupę ABB działają w około 100 krajach i zatrudniają około 113 000 osób.

 Fot. Montaż rdzenia magnetycznego transformatora rozdzielczego małej mocy

    
Fabryka transformatorów ABB w Łodzi      Nawijanie uzwojeń górnego napięcia  
                                                               transformatora rozdzielczego małej mocy

    
Nawijanie uzwojeń dolnego napięcia            Transformatory rozdzielcze małej 
transformatora rozdzielczego małej mocy    mocy przygotowane do wysyłki