ABB – Nowa generacja liczników energii elektrycznej DELTAplus

Na Automaticonie ABB zaprezentowało nową generację liczników energii elektrycznej DELTAplus. Zastępują one produkowaną od 1998 r. rodzinę liczników Delta. DELTAplus to pierwsze na rynku tak małe liczniki wyposażone w szerokopasmowy zasilacz. Zakresy napięciowe: 1×57?288 V, 3×100?500 V (układ 3-przewodowy), 3×57?288/100?500 V (układ 4-przewodowy) umożliwiają zastosowanie tego samego typu urządzenia do pomiarów półpośrednich, jak i pośrednich. Wejścia prądowe liczników posiadają uniwersalne zakresy: 1(6) A dla pomiarów przekładnikowych i 5(80) A dla pomiarów bezpośrednich. Programowalne stałe przekładników pozwalają zliczać rzeczywistą energię pobieraną przez odbiornik ? np. w MWh.

 Liczniki standardowo posiadają wyjście impulsowe z programowalną stałą i każdy licznik jest wyposażony w port IR, który może być połączony z adapterem komunikacyjnym. Dzięki temu istnieje możliwość dodania opcji zdalnego odczytu w sieci M-Bus do liczników, które nie posiadają wbudowanych interfejsów komunikacyjnych.

Liczniki DELTAplus z wbudowanym interfejsem M-Bus, LON lub EIB, są przystosowane do zdalnego odczytu danych bez potrzeby używania wyjść impulsowych i układów koncentratorów. Za ich pomocą można również zbierać dane z innych liczników impulsowych lub sterować układem pomiarowym. Każdy licznik DELTAplus mierzy również dodatkowe wielkości elektryczne (U, I, P, wsp. mocy, f), dostarczające ważnych informacji o układzie pomiarowym. Dzięki rozszerzeniu parametrów i zwiększeniu funkcjonalności liczników ? zwiększy się dostępność, uprości dobór (mniejsza liczba typów) i poszerzy zakres ich zastosowań.

www.abb.pl