AB-MICRO: INTELLISAW

Prewencyjny system bezprzewodowych, bezbateryjnych mierników temperatury – amerykańskiej firmy IntelliSAW – daje możliwość stałego monitoringu temperatury pracy rozdzielni i nie wymaga bieżącej konserwacji. Systemy te mogą być umieszczane w rozdzielniach niskiego, średniego, bądź wysokiego napięcia, w szafach sterowniczych, w wysokoprądowych obwodach DC, na klemach zasilających silniki i generatory dużej mocy, na elementach wirujących, czy głowicach kablowych, a także na zaciskach transformatorów. Wszędzie tam, gdzie dotychczasowe rozwiązania tj. okresowe pomiary termowizyjne, stałe umieszczanie kamer w kontrolowanych polach, czy też czujniki bateryjne sygnalizujące stany alarmowe w momencie wyczerpania baterii, zawiodły, bądź też są bardzo kosztowne. Systemy IntelliSAW można zastosować w każdej istniejącej infrastrukturze energetycznej, maksymalizując jej wydajność i zabezpieczając aktywa. Nie wymagają dodatkowego zasilania, są wysoce skalowalne i wykorzystują technologię bezprzewodową do programowania modułu sterującego.

System generuje sygnał alarmowy w momencie osiągania zadanej przez Użytkownika temperatury niebezpiecznej. Pozwala to na podjęcie skutecznych działań naprawczych. Dane z pomiaru mogą być prezentowane na ekranie komputera roboczego, bądź wyświetlaczu lokalnym, a także archiwizowane w nadrzędnym systemie SCADA, np. Movicon firmy Progea.

Połączenie z systemem SCADA realizowane jest łączem RS-485 pozwalającym na jednoczesny dostęp do wielu koncentratorów. Alternatywą do połączenia bezpośredniego jest zapewnienie dostępu zdalnego za pomocą modułu telemetrycznego GPRS z serii MT firmy Inventia.

Prezentacyjny system monitoringu oparty na technologii SAW składa się z koncentratora zasilanego napięciem 24 V DC, anten i czujników. Jeden koncentrator może obsłużyć do 4 anten, a każda antena do 12 bezprzewodowych czujników temperatury. Umieszczona w celce rozdzielnicy antena wysyła sygnał radiowy w paśmie 425 – 442 MHz pobudzając czujniki SAW. Modulacja zwrotna sygnału wysłanego z anteny do czujnika jest zależna od temperatury czujnika emitującego sygnał niosący informację. Zasięg sygnału radiowego z anteny do czujników to zazwyczaj 1,75 do max. 3 metrów – odległość ta stanowi wystarczającą izolację powietrzną od wysokich potencjałów.

Dokładność pomiaru temperatury to 4oC przy zakresie pracy w granicach -25oC do +125oC.

System jest cały czas rozwijany o nowe produkty typu: analizatory sygnałów, wyświetlacze, czy czujniki wilgotności, w celu poprawienia obsługi chronionych systemów energetycznych.

Systemy INTELLISAW wdrażane są w inteligentne sieci dystrybucji energii, skąd dostarczają ważnych danych niezbędnych do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa przesyłu energii.

System został nagrodzony Srebrnym Medalem Targów ENERGETAB 2015 od PGE Energia Odnawialna S.A.
Konkurs Produkt Roku 2015