820 mln zł na poprawę efektywności energetycznej firm

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program finansowy o wartości 820 mln zł na dofinansowanie audytów energetycznych i inwestycji obniżających zużycie energii.

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że uruchamia nowy program finansowy, którego celem jest inicjowanie i wspieranie inwestycji poprawiających efektywność energetyczną najbardziej energochłonnych polskich firm.

  – Program ten jest ważny i jest trafiony ze względu na dwie jego cechy. Po pierwsze jest on bardzo efektywny ekonomicznie. Jeżeli uważać, że cnota oszczędzania powinna być realizowana to są oczywiście sposoby droższe i tańsze realizowania oszczędności. Ten jest najtańszy, stopa zwrotu jest najszybsza. Po drugie jest on obliczony na tych, na których bardzo nam zależy – na wielki przemysł. Ponieważ to czego obawialiśmy się, obawialibyśmy się gdyby nie tego typu programu, gdyby nie inne również prace rządu to jest utrata konkurencyjności polskiego przemysłu. Utrata konkurencyjności polskiego przemysłu może nastąpić właśnie ze względu na to, że będzie on w porównaniu z naszymi konkurentami znacznie bardziej energochłonny, a energia jest obciążona w tej chwili dodatkowymi trybutami związanymi z koniecznością ochrony klimatu – mówił Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

  Program uruchamiany przez NFOŚiGW nazywa się Efektywne wykorzystanie energii. Na program na lata 2011-2016 fundusz rezerwuje 820 mln zł, które będą pochodzić z opłat i kar zastępczych nakładanych przez Urząd Regulacji Energetyki na producentów energii. Beneficjentem programu może być przedsiębiorstwo, które w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, czy inwestycji energooszczędnej zużyło minimum 50 GWh energii.

  – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia programz budżetem 820 mln zł dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych działających w Polsce. 40 mln zł w formie dotacji na audyty energetyczne, na pokrycie 70 proc. kosztów oraz – będzie to dopiero od połowy roku ? 780 mln zł na pożyczki pięcioletnie oprocentowane WIBOR trzymiesięczny plus 50 punktów bazowych – zapowiedział Jan Rączka, prezes NFOŚiGW.

  W ciągu ostatnich 10 lat, jak poinformował NFOŚiGW powołując się na dane Ministerstwa Gospodarki, energochłonność PKB Polski spadła o blisko jedną trzecią, ale nadal efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej.