60 miejsc czeka na energetyków jądrowych na UW

  Do końca czerwca trwa rekrutacja na nowy kierunek na Uniwersytecie Warszawskim – energetyka i chemia jądrowa. Na razie chętni są przyjmowani na studia licencjackie.

  "Jest to makrokierunek, prowadzony przez dwa wydziały – fizyki i chemii, dlatego program obejmuje podstawę programową zarówno chemii jak i fizyki. Oprócz tego mamy przygotowane specjalistyczne przedmioty: podstawy fizyki subatomowej, zastosowania fizyki jądrowej, obejmujące zastosowania energetyczne, medyczne i przemysłowe, zaawansowana fizyka jądrowa oraz chemia jądrowa" – powiedział PAP koordynator pełnomocnik dziekana Wydziału Fizyki ds. makrokierunku dr Przemysław Olbratowski.

  Studenci poznają też zasady ochrony radiologicznej. Jak podkreślił Olbratowski, program studiów został przygotowany zgodnie z wymaganiami dotyczącymi szkoleń na inspektorów dozoru jądrowego. "Mamy zezwolenie prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, aby nasi absolwenci mogli przystąpić do egzaminu państwowego na inspektorów bez konieczności uczestniczenia w obowiązkowych kursach" – zaznaczył.

  Na młodych ludzi, którzy rozpoczną studia w październiku, czekają też obowiązkowe praktyki. Uczelnia stara się, aby były one jak najbardziej atrakcyjne i pożyteczne. "Ubiegamy się o fundusze, dzięki którym zamierzamy sfinansować m.in. wycieczki do elektrowni jądrowych, ale też np. stypendia" – wyjaśnił Olbratowski.

  Aby ubiegać się o przyjęcie na studia na nowym kierunku trzeba mieć zdaną maturę z obowiązkowych przedmiotów, czyli języka polskiego, matematyki, języka obcego i jednego wybranego przedmiotu (matematyki, fizyki lub informatyki) przynajmniej na podstawowym poziomie oraz na poziomie rozszerzonym z chemii, fizyki, matematyki lub informatyki. Rejestracja kandydatów prowadzona jest przez internet za pośrednictwem strony internetowej UW.

  Uczelnia planuje przyjąć na nowy kierunek 60 osób. Jak poinformował PAP Olbratowski, w ciągu pierwszych pięciu dni rekrutacji zgłosiło się 26 kandydatów