6 głównych zalet Internetu Rzeczy

Źródło: Pixabay

Implementacja technologii Internetu Rzeczy (IoT) może przynieść naprawdę wiele korzyści. Rozwiązanie to pozwala bowiem w znaczącym stopniu zmaksymalizować efektywność produkcji oraz usprawnić przepływy danych, informacji i materiałów w zakładach, a nawet całych organizacjach.

Większość organizacji ma już za sobą implementację takich technologii, jak systemy nadzorujące, monitorujące i pozyskujące dane (SCADA), systemy zarządzania zasobami i skomputeryzowane systemy zarządzania utrzymaniem ruchu, wraz z montażem odpowiedniego oprzyrządowania. Wszystko to w celu uzyskania wglądu w procesy i operacje w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Jaką więc wartość stanowi zastosowanie rozwiązań IoT do już poczynionych inwestycji w technologie? Krótko mówiąc, rzeczywiste zalety zależą od branży przemysłu. Internet Rzeczy może przynieść szereg korzyści, które można podzielić na sześć podstawowych kategorii:

1?? Dostępność wyników analizy

W przeszłości organizacje musiały tworzyć swoje własne narzędzia do analizy ? poświęcać swoje własne środki i czas na rozwój wewnętrznych algorytmów. Standardy łączności Internetu Rzeczy to nowy rynek rozwiązań będących w połowie wbudowanymi narzędziami do analizy danych (analytics engines), a zapewniającymi możliwość łatwego dostępu do danych, których analiza jest potrzebna do monitorowania określonych obszarów rynkowych, typów placówek oraz zasobów. Poprzez ogólnodostępność danych (dostęp może mieć każdy, a nie tylko duże organizacje, które stać na zbudowanie własnego systemu) Internet Rzeczy zmienia rynek doradztwa i spersonalizowanego oprogramowania.

2?? Nowe możliwości biznesowe

Zdaniem firmy doradczej Forrester tylko 27% firm typu business-to-business ma wspólną strategię wartości dodanej opartej na transformacji cyfrowej. Jednakże badanie firmy Gartner pokazuje, że prezesi oczekują wzrostu przychodu z usług cyfrowych o 80% do roku 2020.

Internal Data Corporation (IDC) wyjaśnia tę nieścisłość poprzez prognozę rozwoju transformacji cyfrowej (DX). Podobnie jak w przypadku rewolucji związanej z powstaniem Internetu i witryn .com pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku, ekonomia rozwoju transformacji cyfrowej przyczyni się do stworzenia nowych możliwości. Gartner nazywa te nowe obszary ?algorytmicznymi? oraz ?programowalnymi? produktami i usługami, takimi jak wymienione wcześniej zwiększenie dostępności do zewnętrznych programów do analizy danych, przetwarzanie danych w chmurze, sztuczna inteligencja i inteligentne sieci elektroenergetyczne.

Również tradycyjny przemysł zyska na zastosowaniu IoT do zbierania informacji zwrotnej od klienta i wykorzystania danych do rozwoju nowych, przyszłościowych innowacji, które określą i umożliwią osiągnięcie nowej wartości dla konsumenta. McKinsey podaje przykład firmy Tesla, która gromadzi terabajty danych pochodzących ze swoich samochodów, jako że samochody Tesla są narzędziem IoT na kółkach. Tesla wykorzystuje te informacje w celu ciągłej poprawy działania swoich pojazdów oraz do przyszłych cykli rozwoju produktów ? począwszy od usprawnienia obsługi klienta, poprawy możliwości autonomicznych, aż do tworzenia całkowicie nowych funkcji. Każdy kilometr przejechany samochodem Tesla pomaga firmie tworzyć nowe produkty lub usługi.

3?? Bezpieczniejsza i bardziej produktywna praca

Internet Rzeczy zmieni znane dotychczas miejsca pracy. Przyczyni się też do powstania nowych miejsc pracy, postawi przed ludźmi nowe zadania i rozwinie ich umiejętności. Znajomość i umiejętność obsługi rozwiązań cyfrowych oraz nowych narzędzi do analizy danych będą miały coraz większe znaczenie.

IoT może również poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Połączone czujniki pozwolą na monitorowanie niedostępnych i niebezpiecznych miejsc oraz procesów, co pozwoli odseparować ludzi od niebezpieczeństw. Następnie, poprzez korelacje czujników i danych środowiskowych względem czasu, uzyskamy nowe możliwości wglądu w procesy po to, aby lepiej interpretować wydarzenia z przeszłości i umieć ocenić ryzyko w przyszłości.

Internet Rzeczy sprawi też, że powstaną nowe możliwości pracy w zespole. Wielu ludzi żyje obecnie w świecie, w którym powiadomienia związane z pracą otrzymują na telefony komórkowe, podejmują szybkie decyzje na temat tego, w jaki sposób odpowiedzieć na powiadomienie i naciskają przycisk implementujący akcje przekazywane do odpowiednich osób.

Internet Rzeczy ogólnie usprawni produktywność. W taki sam sposób, jak robotyka wyeliminowała potrzebę wykonywania powtarzalnych, fizycznych czynności przez ludzi, tak IoT i jego ?outsourcing poznawczy? umożliwia komputerom bycie odpowiedzialnymi za podejmowanie powtarzalnych decyzji, dając personelowi możliwość spędzania więcej czasu na szukaniu sposobów poprawy operacji, niż na zbieraniu danych i ich obróbce. Internet Rzeczy pomoże również wyeliminować różnice pokoleniowe ? jest sposobem na przekazanie doświadczenia i wiedzy przez osoby odchodzące na emeryturę rozpoczynającym pracę osobom z pokolenia millenialsów. Niektórzy specjaliści od analizy spodziewają się również nowych obszarów współpracy związanej z danymi. Pomoże to ograniczyć czas tracony na bezproduktywne zebrania i skupić się na określeniu nowych możliwości poprawy funkcjonowania oraz jak najlepszym wykonywaniu swojej pracy.

Rys. Internet Rzeczy zbiera dane z różnego typu urządzeń, aby monitorować stan zasobów, zapewniając wgląd w ich parametry pracy. Źródło: Motors@Work

4?? Monitorowanie procesów i zachowań

Na rynku nastawionym na potrzeby konsumentów IoT pozwala śledzić zachowania, umożliwiając prowadzenie marketingu niemal w czasie rzeczywistym. Warto jednak podkreślić, że także liczne przedsiębiorstwa odnoszą korzyści ze śledzenia zachowań ludzi i procesów.

IoT umożliwia bowiem pozyskanie informacji zwrotnej od konsumenta i danych na temat użycia produktu, które służą do poznania preferencji klienta, pozwalających tradycyjnym zakładom przemysłowym na rozwój nowych biznesowych strategii i scenariuszy.

Śledzenie zachowań pozwala przedsiębiorcom poprawić wydajność i produktywność pracowników. Analitycy oczekują, że Internet Rzeczy i informacje otrzymywane w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego na temat wypadków, chorób, nieobecności, incydentów czy sytuacji niebezpiecznych sprawią, że identyfikacja i odosobnienie zdarzeń niebezpiecznych i związanych ze zdrowiem oraz zagrożeń środowiskowych będzie szybsze i efektywniejsze.

Gdy mamy problemy z jakością lub pojawiają się zdarzenia odbiegające od normy, śledzenie zachowań ludzi i procesów daje wiedzę na temat czynności operatora, niezbędną do analizy problemu i określenia formy reakcji.

5?? Optymalizacja procesów i zasobów

Wśród najbardziej reklamowanych zalet IoT jest analiza Big Data, która dostarcza nowych narzędzi i rozwiązań w zakresie poprawy efektywności operacyjnej i pomaga zwiększyć dochody. Poprzez zgromadzone informacje, które były wcześniej rozdzielane pomiędzy systemami planowania zasobów w przedsiębiorstwie (ERP), systemem zarządzania rozwojem produktu (PLM), narzędziami do egzekucji produkcji (MES) oraz systemami zarządzającymi relacjami z dostawcami (SRM), Internet Rzeczy dopasowuje operacje w fabryce do schematów działań dostawców i klientów oraz poprawia przewidywanie obciążenia produkcji i planowanie.

Internet Rzeczy umożliwia również monitorowanie jakości w czasie rzeczywistym. Wyobraźmy sobie określenie nieścisłości w produkcji, zanim dana partia przestanie być produkowana oraz automatycznie wykonywane korekty procesów lub zmienianie nastaw maszyn, mające na celu poprawę jakości, zwiększenie wydajności i ograniczenie ilości odpadów.

Poprzez wykorzystanie informacji o zużytej energii i danych procesowych możemy kontrolować wydatki na energię. Informacja może być użyta do określenia, które z usprawnień sprzętowych są najbardziej rentowne lub pozwalają na redukcję odpadów.

Z pewnością dużo bardziej efektywny może być proces, jeśli odczyty ciśnienia i przepływu połączone są z Internetem Rzeczy. Zamiast alertu o niskim obciążeniu pompy technik może otrzymać bezpośrednio zlecenie wymiany cieknącego zaworu w oparciu o porównanie wartości przepływu z wartościami z przeszłości na tej samej maszynie, przy tym samym poziomie wydatku/wydajności produkcji.

Narzędzie to pozwala również sprawdzić, czy dana część zamienna, w tym przypadku zawór, jest na stanie lub ją zamówić, jeśli jest niedostępna. Wszystko to przed tym, jak zleci się i zaplanuje wykonanie naprawy. Oprócz możliwości wykrywania nadchodzących problemów z utrzymaniem ruchu dzięki Internetowi Rzeczy możliwe jest także utrzymanie predykcyjne, które pozwala na wyeliminowanie nieefektywnych programów utrzymania zapobiegawczego, zmniejsza koszty utrzymania, zwiększając niezawodność maszyn i ich dostępność oraz odblokowuje dodatkowe możliwości przy obniżeniu kosztów produkcji.

6?? Lepsze podejmowanie decyzji

Poprzez wykorzystanie danych z tradycyjnych systemów zarządzania typu silos, Internet Rzeczy sprawia, że można lepiej interpretować daną sytuację i mieć wgląd w informacje z kontekstem, co skutkuje szybszym i lepszym podejmowaniem decyzji oraz wzrostem zysków.

W dzisiejszych czasach wiele przypadków biznesowych i decyzji zakupowych bazuje na wyrywkowo sprawdzanych cenach, wartościach średnich lub progach rentowności. Szybka wycena, możliwa dzięki IoT, wprowadza dużą zmianę do systemu ? dzięki temu można otrzymać zależne od czasu informacje o cenach, przeanalizować transakcje i podjąć właściwe decyzje.

Internet Rzeczy zapewnia lepsze rozeznanie się w danej sytuacji. Zaawansowane rozwiązania analityczne, niekiedy zwane cyberfizycznymi systemami produkcji lub połączeniem technologii informacyjnej i technologii operacyjnej (IT/OT), zapewniają nowy poziom kontroli skomplikowanych systemów.


Nicole Dyess jest dyrektorem ds. rozwiązań klienta w firmie Motors@Work.