430 mln zł na nowe technologie od NCBR

  Demonstrator+, program dla firm i instytucji z sektora wysokich technologii ma już pierwszych beneficjentów. Rozdzielono 430 mln zł z puli Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Demonstrator+ to przedsięwzięcie mające na celu wzmocnienie transferu wyników badań naukowych do gospodarki poprzez wsparcie opracowania nowej technologii lub produktu i sfinansowanie przetestowania opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej. Dofinansowanie przeznaczono dla przedsiębiorców, organizacji badawczych oraz konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorców.

  – Idąc tropem znanego powiedzenia "od pomysłu do przemysłu" napotykamy po drodze kilka szczególnie trudnych etapów. Kiedy badania przynoszą pozytywny efekt, potrzebne są środki na wykonanie demonstratora technologii, który często jest niezbędny do pozyskania inwestora. Program Demonstrator+ jest jednym z tych elementów, które są kolejnym mostem na drodze do usprawnienia systemu komercjalizacji badań naukowych – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

  W pilotażowej fazie programu Demonstrator+ o dofinansowanie projektów ubiegało się 140 wnioskodawców. Ubiegali się łącznie o ponad 2,7 mld zł. Oceny ekspertów świadczą o wysokim poziomie zgłaszanych wniosków. Ostatecznie, na tym etapie programu granty otrzyma 41 najlepszych projektów na łączną kwotę ponad 430 mln zł, przy czym kolejne 270 mln zł na rozwój tych technologii zostanie przeznaczone z wkładu własnego przedsiębiorców.

  – Zauważamy jakościową zmianę składanych aplikacji. Polskim przedsiębiorcom zależy na tworzeniu własnych oryginalnych technologii. Znacząco zwiększa się ich zaangażowanie. Do każdych 100 zł zainwestowanych w rozwój innowacyjnych produktów ze środków publicznych, przedsiębiorca dołoży kolejne 62 zł z własnego budżetu – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

  Takie podejście biznesu zwiększa szansę na komercjalizację wybranych projektów.

  Wśród dofinansowanych projektów są takie przedsięwzięcia, jak budowa innowacyjnej elektrowni wiatrowej o wysokiej efektywności przy niskich prędkościach wiatru, wypracowanie nowych technologii produkcji światłowodów, a także reaktywowanie od podstaw Syrenki – tym razem nowej wersji kultowego polskiego samochodu z lat PRL.

  Pilotażowy konkurs Demonstrator+ sam w sobie był innowacyjny. Projekty były ocenianie przez zewnętrzny panel ekspertów z długoletnim doświadczeniem inwestycyjnym w biznesie. Zastosowane w nim nowoczesne mechanizmy zarządzania projektami pozwolą na przetestowanie standardów, jakie będą realizowane w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój.