250 mln zł od na współpracę biznesu z nauką

  Ćwierć miliarda złotych przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na finansowanie konsorcjów tworzonych przez jednostki naukowe i przedsiębiorców. Ogłoszony w środę konkurs ma zwiększyć zaangażowanie biznesu w finansowanie badań naukowych.

  "Dotychczasowe zaangażowanie polskich przedsiębiorców znacząco odbiega od realiów funkcjonowania najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek" – mówi dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

  W opublikowanym komunikacie NCBR wyjaśnia, że konkurs ma zwiększyć zaangażowanie sektora biznesowego w finansowanie badań i pomóc w efektywnej komercjalizacji ich wyników. Podmioty gospodarcze otrzymają skuteczniejszą zachętę do inwestowania w badania i będą miały prawa do ich wyników.

  W konkursie mogą wziąć udział publiczne organizacje badawcze (instytuty badawcze, instytuty PAN i uczelnie), które chcą realizować projekty wspólnie z przedsiębiorcami. Wsparcie przeznaczone jest na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Warunkiem dofinansowania projektu jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do wdrożenia wyników projektu w działalności gospodarczej.

  "Naszym celem jest, aby do każdej złotówki zainwestowanej w badania ze środków publicznych, przedsiębiorcy dołożyli swoje dwie. Taka formuła współpracy w badaniach nad najnowocześniejszymi technologiami może się stać fundamentem innowacyjnego przemysłu w Polsce i jedną z recept na kryzys gospodarczy" – wyjaśnia minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka.

  Wsparcie w ramach konkursu jest możliwe dzięki pierwszemu w Polsce wykorzystaniu mechanizmu tzw. pośredniej pomocy publicznej, który – w tym przypadku – ma służyć zwielokrotnieniu publicznych środków na sektor badań i rozwoju. Ogłoszenie takiego konkursu było możliwe dzięki niedawno znowelizowanemu rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badańi Rozwoju. Wprowadza ono możliwość realizacji projektów przez jednostki naukowe, które pozyskają do współpracy przedsiębiorców, wnoszących wkład finansowy do projektu.

  "Średnia unijna środków przekazywanych na badania z sektora przedsiębiorstw wynosi 61,5 proc. Według danych GUS w 2010 r. w Polsce jedynie co czwarta złotówka przeznaczona na badania i rozwój pochodziła od przedsiębiorców. Naszą receptą na zmianę tej statystki będą konkursy z pośrednią pomocą publiczną" – dodaje prof. Kurzydłowski.