2 mln zł z WFOŚiGW w Katowicach na energooszczędne domy

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyraził zgodę na uruchomienie pilotażowej bankowej linii kredytowej o nazwie ?Dom energooszczędny?. Będzie ona przeznaczona na kredyty związane z budową obiektów o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną.

  Środki WFOŚiGW w Katowicach w wysokości do 2 milionów zł udostępnione zostaną, wyłonionemu w przetargu, bankowi na sfinansowanie niskooprocentowanych kredytów związanych z realizacją energooszczędnych obiektów, a także instalacji i urządzeń technologicznych służących budowie domów, których wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową będzie niższy od 60 kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie. Teraz budowany tradycyjną metodą dom zużywa rocznie ok. 120 kWh na m kw. w roku.

  O środki ubiegać się mogą osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą. Kredytowanie wyniesie do 90 proc. dla zakupu i montażu urządzeń niekonwencjonalnych: źródeł ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne), wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiennika gruntowego, a także – w zmiennej wysokości – dla instalacji ogrzewania, materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Maksymalny kredyt na te cele może wynosić do 200 tys. zł.

  – Obecnie w Europie budynki tracą ok. 40% wykorzystywanej energii. Zużycie jej rośnie każdego roku wraz ze wzrostem poziomu życia związanego z powszechnym korzystaniem z ogrzewania i klimatyzacji. Dlatego dziś sprawa priorytetową stała się oszczędność energii, minimalizacja kosztów utrzymania obiektów, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona powietrza. Także w Polsce stają się coraz bardziej modne domy pasywne i energooszczędne -zużywające sześć razy mniej energii niż tradycyjne, zwłaszcza, że dyrektywa unijna przewiduje, iż po 2020 roku każdy nowo oddany budynek powinien spełniać warunki obiektu niskoenergetycznego – informuje WFOŚiGW w Katowicach.

  Przeznaczenie środków WFOŚiGW w Katowicach na wsparcie budowy tego rodzaju obiektów w regionie będzie służyć uzyskaniu korzyści środowiskowych wynikających z ograniczenia zużycia energii, znacznemu ograniczeniu kosztów dla użytkowników oraz utrzymaniu wysokich standardów warunków życia i ochrony środowiska naturalnego. Już teraz duże zainteresowanie w tej sprawie wykazują samorządowcy, wspólnoty mieszkaniowe oraz indywidualne osoby zamierzające budować swój dom.

  Kredyty na ten cel w ramach linii kredytowej "Dom energooszczędny" będą udzielane od dnia zawarcia umowy z wybranym bankiem do 31 grudnia 2012 roku.