120 mln zł pomocy dla projektów demonstracyjnych B+R

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło założenia do nowego programu dla przedsiębiorców ? wsparcia projektów demonstracyjnych badań przemysłowych i prac rozwojowych.
  Jego budżet wyniesie 120 mln zł, stając się kolejnym dostępnym dla przedsiębiorców w 2013 roku źródłem pozyskania dotacji. Planowany termin ogłoszenia konkursu to marzec br.

  Program będzie ukierunkowany na dwa główne typu projektów. Pierwszy to budowa instalacji demonstracyjnych w celu przetestowania nowych technologii, drugi zaś typ projektów obejmuje fazy wcześniejsze, gdyż zaczyna się od badań naukowych i kończy na przygotowaniu technologii lub produktu przetestowanego na instalacji demonstracyjnej.

  Wartość minimalna projektów została określona na 5 mln zł, maksymalna – 100 mln zł. Zakłada się, że w wyniku programu powstanie zaledwie 10 instalacji pilotażowych lub demonstracyjnych. Dodatkowo projekt powinien uwzględniać plan wykorzystania instalacji demonstracyjnej po zakończeniu realizacji projektu, nie można więc założyć zbudowania instalacji, która po zakończeniu projektu będzie stała bezużytecznie lub zostanie zutylizowana.

  Projekty mogą trwać maksymalnie 3 lata, poziomy dofinansowania są standardowe jak dla projektów badawczych, czyli od 25 do 80 proc. w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju badań. Przy tym badania przemysłowe nie mogą stanowić więcej niż 15 proc. kosztów kwalifikowanych. Nowością jest przeznaczenie dotacji na techniczne studia wykonalności na potrzeby prac rozwojowych, gdzie małe lub średnie przedsiębiorstwo może otrzymać do 50 proc., zaś duże do 40 proc.

  Istotne dla przedsiębiorców jest to, że projekty ubiegające się o dofinansowanie powinny bazować na wcześniej przeprowadzonych pracach badawczo -rozwojowych, w tym finansowanych z pomocy publicznej. Tak więc w ramach projektu zostanie przeprowadzona faza polegająca na kontynuacji badań i następnie weryfikacja wyników w skali demonstracyjnej.

  – Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że tego typu program nie jest interesujący dla przedsiębiorców, bo skoro mają już wyniki badań, to mogą przystąpić do fazy wdrożenia. Jest to jednak bardzo mylne założenie – mówi Beata Tylman, dyrektor w Zespole Pomocy publicznej PwC. – W większości przypadków przedsiębiorcy prowadzący prace badawcze muszą sprawdzić otrzymane założenia w tzw. terenie, czyli na realnej instalacji.

  Jeżeli wynikiem badań jest zbudowanie dużej i drogiej instalacji, najpierw warto sprawdzić założenia technologiczne na instalacji mniejszej. Do tego właśnie mają służyć dotacje na projekty demonstracyjne.