100 mln zł pochłonie rozbudowa łódzkiego Technoparku

  100 mln złotych brutto kosztować ma rozbudowa BioNanoParku w łódzkim Technoparku. Powstać mają kolejne nowoczesne laboratoria, w których prowadzone będą prace badawczo-wdrożeniowe. Prace budowlane mogą ruszyć w tym roku, a zakończenie nowej inwestycji możliwe będzie w połowie 2015 r.

  Nowe centrum badawczo-wdrożeniowe – BioNanoPark+ – ma być rozszerzeniem otwartego w październiku 2012 roku w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym – BioNanoParku. Jego budowa będzie możliwa dzięki środkom z UE. BioNanoPark+ bazuje na projekcie Europejskiego Centrum Bio- i Nanotechnologii przygotowanym przez Politechnikę Łódzką, który zostanie przekazany spółce. Do realizacji włączyły się także Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

  Na wkład własny do projektu złożyli się udziałowcy Technoparku – sejmik woj. łódzkiego zabezpieczył na ten cel – w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2014-15 – 10 mln zł. Kolejne 6 mln zł znalazło się w tegorocznym budżecie Łodzi – po zmianach wprowadzonych przez Radę Miejską. Teraz Technopark może starać się o fundusze unijne z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która wcześniej także dofinansowała budowę pierwszej części BioNanoParku.

  "W tej chwili jesteśmy na etapie uruchamiania procedury pozyskania środków unijnych. Jeśli wszystko przebiegnie bez zakłóceń, to na przełomie lipca i sierpnia będziemy mogli podpisać aneks, który będzie gwarantował dla nas środki unijne" – powiedział PAP prezes Technoparku Łódź, Andrzej Styczeń.

  Do spółki – na zgromadzeniu wspólników – aportem został wniesiony cały projekt Europejskiego Centrum Bio- i Nanotechnologii PŁ. Projekt zawiera zarówno koncepcję architektoniczną, program funkcjonalno-użytkowy, jak i studium wykonalności. "Mając ten projekt możemy korzystać z niego i modyfikować go dla naszych potrzeb. Po modyfikacjach zostanie on załączony do wniosku składanego w PARP" – tłumaczył prezes Technoparku.

  Nowa inwestycja będzie rozszerzeniem istniejącego już BioNanoParku. Powstanie nowy, specjalistyczny budynek o powierzchni ok. 4 tys. m kw. Znajdą się w nim laboratoria m.in. biosensorów, autentykacji żywności, biotechnologiczne, fizyko-chemicznej charakterystyki nanomateriałów, medycyny spersonalizowanej oraz automat DLL, czyli tzw. superkomputer.

  "Superkomputer umożliwi każdej branży przemysłu symulację złożonych zjawisk fizyko-chemicznych, termicznych, klimatycznych. Dzięki temu będziemy mogli wirtualnie badać skomplikowane układy molekularne i biologiczne, a następnie przenieść wirtualne opracowania do tradycyjnych laboratoriów już istniejących lub tych, które powstaną" – zaznaczył Styczeń.