10 wskazówek dla pracodawców przed ponownym otwarciem zakładu po pandemii COVID-19

Fot. aleksandarlittlewolf / www.freepik.com

Nadanie priorytetu bezpieczeństwu podczas pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu jest niezwykle istotne. Krajowa Rada Bezpieczeństwa ? w oparciu o zalecenia grupy zadaniowej SAFER ? określiła 10 uniwersalnych działań, które każdy pracodawca musi rozważyć przed ponownym otwarciem zakładu pracy, oraz wydała serię podręczników zawierających szczegółowe zalecenia, mające na celu obniżenie ryzyka. SAFER ? grupa ekspertów z firm różnej wielkości, wiodących organizacji zajmujących się bezpieczeństwem, organizacji non-profit, agencji rządowych oraz organizacji zajmujących się zdrowiem publicznym ? zidentyfikowała 10 uniwersalnych działań, które muszą zostać podjęte przez pracodawców. 

1.Etapowanie ? stworzenie etapowego przejścia do powrotu do pracy, dostosowanego do poziomu ryzyka i narażenia.

2. Dezynfekcja ? przed powrotem pracowników należy zdezynfekować miejsce pracy i dokonać wszelkich fizycznych zmian niezbędnych do fizycznego dystansowania pracowników.

3. Badania przesiewowe ? należy opracować proces badań stanu zdrowia dla wszystkich pracowników. 

4. Higiena ? należy stworzyć plan postępowania z chorymi pracownikami i zachęcać ich do bezpiecznych zachowań w zakresie higieny i kontroli zakażeń. 

5. Śledzenie kontaktów ? w przypadku zachorowania pracowników należy postępować zgodnie z odpowiednimi procedurami śledzenia kontaktów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19.

6. Zdrowie psychiczne ? należy podjąć zobowiązanie wspierania zdrowia psychicznego i emocjonalnego swoich pracowników poprzez dzielenie się zasobami pomocniczymi i polityką firmy w tym zakresie. 

7. Szkolenie ? należy szkolić liderów i przełożonych nie tylko w zakresie podstaw bezpieczeństwa, takich jak ocena ryzyka i rozpoznawanie zagrożeń, ale również w zakresie wpływu COVID-19 na zdrowie psychiczne i samopoczucie, ponieważ pracownicy będą odczuwać skutki pandemii jeszcze długo po jej zakończeniu. 

8. Plan zaangażowania ? powiadomić pracowników z wyprzedzeniem o powrocie do pracy i rozważyć podzielenie pracowników na różne grupy w oparciu o role zawodowe ? przywracając grupy pojedynczo. 

9. Komunikacja ? należy opracować plan komunikacji, aby w sposób otwarty i przejrzysty informować pracowników o procesie powrotu do pracy. 

10. Ocena ? przedstawić główne czynniki, które organizacja wykorzystuje jako wytyczne, aby nadać prostą strukturę niezwykle złożonej decyzji o powrocie do pracy. 

NSC oraz grupa zadaniowa SAFER opublikowały również ramy, na podstawie których pracodawcy powinni opracowywać plany działania w zakresie ponownego podjęcia pracy. Ramy te dzielą rozważania na sześć kluczowych obszarów: środowisko fizyczne, kwestie medyczne, zdrowie psychiczne, potrzeby komunikacyjne, kwestie zewnętrzne oraz zatrudnienie i zasoby ludzkie. Na podstawie tych ram badacze stworzyli podręczniki zawierające szczegółowe zalecenia dla każdego z sześciu kluczowych obszarów, a także wskazówki dla czterech konkretnych środowisk: przestrzeni biurowych, zamkniętych środowisk przemysłowych, otwartych środowisk przemysłowych i przestrzeni publicznych.


Obniżanie ryzyka w czasach ?nowej normalności? COVID-19

Kraje chcą wrócić do pracy, a to oznacza, że producenci zastanawiają się nad uruchomieniem procesów, które spowolniły do ślimaczego tempa lub przywróceniem do pracy zakładów znajdujących się na biegu jałowym, ale w następstwie tragicznych wypadków, które miały ostatnio miejsce w Indiach, ważne jest, aby podejmowane decyzje były właściwe. Niezależnie od tego, czy chodzi o ponowne uruchomienie produkcji, czy zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony przed wirusami w biurze, kwestie bezpieczeństwa pozostają najważniejsze w nadchodzących miesiącach. ? Dla ludzi jest to czas wielu nowości ? powiedział Steve Elliott, starszy dyrektor ds. marketingu i ekspert ds. bezpieczeństwa w Schneider Electric. ? Nie tylko pogodzenie się z nowymi sposobami wspólnej pracy, ale także ?pierwsza? konieczność ponownego uruchomienia działalności po wymuszonym wyłączeniu. A niektórych rzeczy po prostu nie da się zrobić zdalnie. Upewnij się, że wszyscy w pełni rozumieją nieodłączne ryzyko związane z obiektami i ich działaniami przed rozpoczęciem pracy ? dodał Steve Elliott. ? W przypadku produkcji, jeśli pracujecie na trzy zmiany, a pracownicy korzystają z tych samych stanowisk pracy, pracodawcy muszą pomyśleć, jak wyczyścić i odkazić stanowiska pracy ? powiedział Eric Glass, starszy doradca ds. ryzyka i bezpieczeństwa w zakresie technologii bezpieczeństwa i życia w budynkach. ? Trzeba zastanowić się, co należy zrobić, jak działać w tej nowej normalności. Ta nowa normalność może obejmować rozłożone w czasie podejście. Wiele branż stosuje metodyczne podejście. Ogólnie rzecz biorąc, większość branż bardzo dobrze radzi sobie z regulacjami prawnymi. Rozumieją niebezpieczeństwa związane z COVID-19. Myślę, że w całym kraju będzie można zaobserwować podejście etapowe. Tempo tego będzie różne. Nie widziałem jeszcze firmy, która powiedziałaby, że wracamy w 100% (od razu). Jakkolwiek jest to wdrażane, bezpieczeństwo musi być cały czas na pierwszym miejscu ? twierdzi Glass. 

? Absolutnie pierwszym i najważniejszym krokiem, jaki możesz podjąć jako pracodawca, jest upewnienie się, że pracownicy powracający do pracy rozumieją zagrożenia związane z COVID-19 i to, jakie są ich obowiązki po powrocie do miejsca pracy ? stwierdził Gregory Hale, ISSSource


Tekst powstał na podstawie komunikatu prasowego Krajowej Rady Bezpieczeństwa (NSC), wydanego przez Control Engineering